GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

VASK’s generelle sikkerhedsregler følger som minimum standarden sat af Dansk Ride Forbund. Sikkerhedsreglerne skal under alle omstændigheder følges og gælder på hele rideskolens arealer. Reglerne håndhæves i dagligdagenaf rideskolens undervisere og af klubbens bestyrelse.

Medlemmer der vælger ikke at efterleve sikkerhedsreglerne kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

De generelle sikkerhedsregler er delt op i kategorier, for at lette overblikket.

Sikkerhedsreglerne integreres løbende i den daglige undervisning for at sikre at alle løbende mindes om reglerne.

Desuden involveres rideskolens elever i dagligdagen til at ”hjælpe” nye elever og forældre til at huske reglerne.

UDSTYR OG SIKKERHED

OMGANGEN MED HESTEN

 STALDEN OG SIKKERHED

RIDE-BANER/-HUS OG SIKKERHED

ØVRIG SIKKERHED

RIDNING I TRAFIKKEN

 

VASK Bestyrelsen, November 2023