Ordinær generalforsamling

01-03-2024

Ordinær generalforsamling d. 11.marts 2024 på Valbjerggaard kl. 18.30

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Vedtagelse af bestyrelsen forretningsorden for kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Ingen forslag 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ulige år 3 medlemmer, lige år 2 medlemmer (valgperiode 2 år)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
 9. Valg af 1 revisor(valgperiode 2 år) Første år vælges 2 revisorer, der afgøres ved lodtrækning, hvem der skal på valg efter 1 år. 1 revisorsuppleant (valgperiode 1 år)
 10. Evt. 

Bestyrelsen